เคจี ไพรเวท พูลวิลล่า

เคจี ไพรเวท พูลวิลล่า

เคจี ไพรเวท พูลวิลล่า

940, 940/1, ซอย 5, ม.2 อ่าวนาว เมือง กระบี่ 81180