กระบี่ มาย ฮอลิเดย์
ตารางราคา รถรับส่ง
เส้นทาง
จาก ถึง
สนามบินกระบี่ เมืองกระบี่
อ่าวนาง
อ่าวน้ำเมา
คลองม่วง
ทับแขก
ตรัง
เขาสก
เกาะลันตา(รวมค่าแพข้ามฟากจำนวน 2 แห่ง)
เขาหลัก
สุราษฯ
สนามบินภูเก็ต
โรงแรมในภูเก็ต
เส้นทาง
จาก ถึง
อ่าวนาง เมืองกระบี่
คลองม่วง
ทับแขก
ตรัง
เกาะลันตา(รวมค่าแพข้ามฟากจำนวน 2 แห่ง)
เขาสก
สุราษฯ
เขาหลัก
สนามบินภูเก็ต
โรงแรมในภูเก็ต