กระบี่ มาย ฮอลิเดย์
ตารางราคา รถรับส่ง
เส้นทาง รถเก๋ง รถตู้
จาก ถึง
สนามบินกระบี่ เมืองกระบี่ 500 650
อ่าวนาง 600 750
อ่าวน้ำเมา 600 750
คลองม่วง 700 900
ทับแขก 800 900
ตรัง 2,200 2,600
เขาสก 2,300 2,800
เกาะลันตา(รวมค่าแพข้ามฟากจำนวน 2 แห่ง) 2,400 2,800
เขาหลัก 2,500 2,800
สุราษฯ 2,500 2,800
สนามบินภูเก็ต 2,300 2,800
โรงแรมในภูเก็ต 2,500 3,000
*** จากสภาวะการณ์ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง ราคาอาจเปลี่ยนแปลงโดยมิแจ้งให้ทราบล่วงหน้า***
เส้นทาง รถเก๋ง รถตู้
จาก ถึง
อ่าวนาง เมืองกระบี่ 500 600
คลองม่วง 400 500
ทับแขก 500 600
ตรัง 2,300 2,800
เกาะลันตา(รวมค่าแพข้ามฟากจำนวน 2 แห่ง) 2,500 2,800
เขาสก 2,300 2,800
สุราษฯ 2,500 2,800
เขาหลัก 2,500 2,800
สนามบินภูเก็ต 2,300 2,800
โรงแรมในภูเก็ต 2,500 3,000
*** จากสภาวะการณ์ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง ราคาอาจเปลี่ยนแปลงโดยมิแจ้งให้ทราบล่วงหน้า***